Toename van patiënten op spoeddienst AZ Monica Deurne na sluiting Stuivenbergziekenhuis

12/12/2023

Share:

Het AZ Monica ziet sinds de sluiting van het Stuivenbergziekenhuis een opmerkelijke stijging in het aantal patiënten dat de spoeddienst opzoekt. Het gaat om een toename van bijna 14%. Dat leidt tot een verhoogde druk op de spoedafdeling en het personeel. Het ziekenhuis is natuurlijk vastbesloten om de hoogste kwaliteit van zorg te blijven bieden.

Het AZ Monica heeft een sterke reputatie op het gebied van spoedzorg. Het aantal patiënten per dag op de spoedafdeling ligt er ver boven het algemene gemiddelde.

Sinds de sluiting van het Stuivenbergziekenhuis in september behandelt de spoeddienst van het AZ Monica dagelijks zo’n 15 patiënten méér dan in dezelfde periode vorig jaar. Jonas Aerts, Hoofdverpleegkundige Spoedgevallen: “De sluiting van het Stuivenbergziekenhuis, op amper 4 km van onze campus, heeft geleid tot een verandering in de zorgdynamiek in de regio en een toename van het aantal spoedpatiënten in het AZ Monica. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om de stijging van het aantal patiënten het hoofd te bieden en de continuïteit van zorg te waarborgen.”

Zo is het ziekenhuis per direct op zoek naar extra verpleegkundigen om de kwaliteit en efficiëntie van de spoedzorg te handhaven. “Bovendien verwachten we dat de invoering van het zogenaamde PIT of paramedisch interventieteam vanaf juli 2024, in samenwerking met de Helix-partners, het aantal MUG-ritten zal doen verminderen”, aldus Jonas Aerts. Het PIT bestaat uit een hulpverlener-ambulancier en een gespecialiseerd verpleegkundige die over de bijzondere beroepstitel in de spoedgevallen- en intensieve zorg beschikt.

Ook de nieuwe ziekenhuisvleugel in campus Deurne, momenteel in aanbouw, zal een soepelere doorstroming van zorg bevorderen. Wanneer verschillende diensten naar het nieuwe gebouw verhuizen, zal de oppervlakte van de huidige spoeddienst worden verdubbeld. Tegelijkertijd wordt de werking verder geoptimaliseerd. Zo is het AZ Monica gestart met de voorbereiding om de internationale erkenning als ‘Regionaal Trauma Centrum’ te behalen.

De triage van patiënten van spoed naar de huisartsenwachtpost zal nog efficiënter verlopen met de integratie in de nieuwe infrastructuur van de nieuwe spoedgevallendienst, waardoor patiënten de meest geschikte zorg zullen krijgen.

Note to press, not for publication:
 
For more information and/or images, please contact Kurt Peeters