PERSBERICHT: Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) AZ Monica in 40 jaar uitgegroeid tot Europees expertisecentrum

02/08/2021

Share:

Vandaag is de MKA-afdeling van het AZ Monica gerenommeerd om zijn voortrekkersrol binnen de verschillende MKA-disciplines, zoals mondheelkunde, kaakchirurgie, implantaten en gezichtscorrecties. “40 jaar geleden was er zo goed als niets. Wij hebben in onze pionierstijd een eigen MKA-instrumentarium ontwikkeld, wat grotendeels nog steeds werkt”, aldus dr. Vercruysse.

Ver buiten de provincie staat het AZ Monica bekend om zijn (sub)specialisaties in niches van MKA, waarvan het met sommige tot de top van Europa behoort. Dat maakt dat er binnen het domein veelvuldig naar het Antwerpse ziekenhuis wordt verwezen, en dat er maar liefst een duizendtal MKA-operaties per jaar worden uitgevoerd. Intussen werkt de MKA-dienst netwerkoverschrijdend en maakt het AZ Monica deel uit van de ZMACK-associatie, een groepering van 13 kaakchirurgen (waaronder prof. dr. N. Nadjmi van het UZA) die in staat zijn om elke tak van de specialiteit Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie op topniveau te realiseren. Dr. Vercruysse: “Wat ons onderscheidt, is de samenhang van specialismen, waardoor iedere pathologie in hoofd of hals kan behandeld worden. Zoals bijvoorbeeld oncologie, traumatologie of implantologie.”

Prof. dr. Nadjmi vult aan: “Wat de ZMACK-associatie zo uniek maakt, is de onvoorwaardelijke passie en liefde voor het vak en het engagement om de perfectie na te streven. Een passie die ons verder geïnspireerd heeft om aan fundamenteel en klinisch onderzoek te doen en om onze knowhow te delen in België en ver over de grenzen heen.” 

Net zoals bij alle andere diensten besteedt het AZ Monica ook bij MKA bijzondere aandacht aan de ‘custom made’ begeleiding van de patiënt in het pre- en post-operatieve traject. Niet alleen door het zo comfortabel mogelijk maken van de behandelingen, maar ook door een efficiënte organisatie waardoor de verblijfsduur verkort en meer mensen geholpen kunnen worden.

Levenskwaliteit

Die hulp beperkt zich lang niet meer tot de traditionele MKA-aandoeningen, maar betreft tegenwoordig ook steeds meer (niet-medische) ooglid- en neuscorrecties en facelifts. Dokter Geert Van Hemelen, diensthoofd van de dienst MKA-chirurgie sinds 2016: “Vaak krijg ik de vraag of dat soort operaties wel nodig zijn? Ze zijn zéker nodig. Niet in de betekenis van noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de levenskwaliteit.”

Naast de aard van de behandelingen, zijn ook de technieken in de loop van de voorbije 40 jaar geëvolueerd, wat het comfort voor de patiënt ten goede komt. Zo zijn vandaag de dag digitalisering en 3D-technieken de norm op het vlak van medische beeldvorming, en kan het resultaat van de ingreep preciezer worden voorspeld. En er worden minder invasieve technieken toegepast, waardoor de patiënt doorgaans sneller herstelt. Dr. Van Hemelen: “Er is een enorme evolutie in de genezing van de patiënt. Tegenwoordig wandelt een patiënt met een kaakcorrectie al binnen enkele dagen naar huis. Terwijl 30 jaar geleden mensen een tijdlang intensieve zorgen moesten toegediend krijgen. Dat is mede dankzij het wetenschappelijke pionierswerk dat hier wordt verricht. Ook bij aangezichtsoperaties zien we dat de recuperatie veel sneller gaat. De chirurgie zal in de toekomst alleen maar verfijnder worden.”

Het AZ Monica heeft de ambitie om in de MKA-discipline tot de top van Europa te blijven behoren en daarom investeert het in de bouw van een nieuwe ziekenhuisvleugel met gloednieuwe operatiezalen. Hierdoor zal de campus in Antwerpen nog meer evolueren naar een Focused Clinic, met gespecialiseerde en efficiënt georganiseerde zorg, zowel voor als na de operatie. “Door verregaande specialisatie, continue bijscholing en ondersteund door een gemotiveerd team van verpleegkundigen, kunnen we de allerbeste zorg blijven garanderen”, besluit Dr. Van Hemelen.

Note to press, not for publication:
 
For more information and/or images, please contact Kurt Peeters