PERSBERICHT: Minister Beke legt eerste steen van nieuwe campus Antwerpen van AZ Monica

02/05/2022

Share:

Vanmiddag werd de eerste steen gelegd van het nieuwe gebouw van campus Antwerpen van het AZ Monica, gelegen aan het Harmoniepark. Die eer viel te beurt aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid. Naar verwachting opent de nieuwe ziekenhuisvleugel in 2023. “Met de bouw zetten we een belangrijke stap voor de organisatie van de ‘focused clinics’ op de campus in Antwerpen, waar we voor onze patiënten zullen inzetten op kwaliteit en beleving”, aldus afgevaardigd bestuurder Geert Smits.

Campus Antwerpen zal in de toekomst nog meer focussen op laag-variabele ingrepen voor de disciplines orthopedie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en pijnbehandeling. In deze medische disciplines heeft het AZ Monica de ambitie om tot de top van Europa te behoren. De nieuwe ziekenhuisvleugel zal onder meer plaats bieden aan 12 nieuwe operatiezalen, een vernieuwd en ruim onthaal, en een cafetaria. Daarnaast blijft de campus een afsprakenziekenhuis waar patiënten terechtkunnen voor een (vervolg)consultatie voor allerhande medische disciplines. Ook de gehospitaliseerde en ambulante revalidatiepatiënten blijven in campus Antwerpen omringd met de beste zorgen.

Wouter Beke: “Het AZ Monica bouwt niet zomaar aan betere zorg, het doet dat op basis van een duidelijk toekomstplan en van weloverwogen keuzes waarbij steeds vertrokken wordt vanuit de behoefte van de patiënt. Dat is voor mij meteen de essentie van zorgstrategie.”

De geschiedenis van campus Antwerpen gaat terug naar 1930. Toen richtten de Zusters Augustinessen van Maria Middelares de toenmalige Eeuwfeestkliniek op. Het klooster en de bijhorende kapel, en ook de vroegere afdeling nucleaire geneeskunde hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe vleugel. Intussen wordt er volop gewerkt aan de ruwbouw. Deze werken zullen tot het einde van de zomer duren. Als alles volgens plan verloopt, wordt er in september begonnen met de afwerking.

Langetermijnstrategie

Met de bouw van de ziekenhuisvleugel wordt de langetermijnstrategie van het AZ Monica steeds concreter: campus Antwerpen specialiseert zich in ‘focused clinics’ en revalidatie, campus Deurne is het algemene, acute ziekenhuis van Antwerpen Oost. Niet toevallig wordt op beide campussen geïnvesteerd in een nieuwe ziekenhuisvleugel.

Geert Smits: “De bouw is nodig om de stijgende vraag naar zorg te beantwoorden. Dankzij de uitbreiding van onze campussen in Antwerpen en in Deurne zullen we de zorg efficiënter en kwaliteitsvoller kunnen organiseren en meer patiënten in optimale omstandigheden kunnen ondersteunen. Een goede organisatie van de groeiende medische activiteiten is één van onze speerpunten. De nieuwbouwvleugels worden voor de medewerkers een comfortabele en aangename werkplek.”

Note to press, not for publication:
 
For more information and/or images, please contact Kurt Peeters