PERSBERICHT: AZ Monica behaalt label voor kwaliteit en patiëntveiligheid

03/02/2023

Share:

Vanmiddag werd bekendgemaakt dat het AZ Monica na een grondige doorlichting het internationale Qmentum Global-kwaliteitslabel heeft behaald, waarmee het kan aantonen dat het veilige en kwaliteitsvolle zorg verleent vanuit een patiëntgerichte benadering. Ondanks de extra druk op de gezondheidszorg sinds de coronacrisis, het tekort aan personeel en de stijgende energiekosten, bevestigt de accreditatie dat het ziekenhuis hier blijvend in slaagt. 

Om blinde vlekken in het kwaliteitssysteem te identificeren en ervoor te zorgen dat de organisatie continu verbetert, laat het AZ Monica zich regelmatig toetsen door een onafhankelijke externe partij. In december 2022 bezocht een team van auditoren van Qualicor Europe alle afdelingen in het ziekenhuis. Ze gingen in gesprek met medewerkers, artsen, patiënten en familieleden. Niet enkel de veilige zorg, maar ook de cultuur van continu verbeteren werd onder de loep genomen.

Concreet betekent het Qmentum Global-kwaliteitslabel dat de patiënt terechtkomt in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid gewaarborgd zijn, de patiënt centraal staat en waar voortdurend wordt gewerkt om zorg te verbeteren. Het label wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Het kwaliteitslabel geldt bovendien als een bewijs dat alle aan het ziekenhuis verbonden diensten een zeer goede kwaliteit leveren.

Afgevaardigd bestuurder Geert Smits: “Kwaliteit en patiëntveiligheid zien we niet als een aparte opdracht, maar zit ingebed in onze operationele processen en maakt deel uit van wat we elke dag doen. Ik ben enorm trots op dit bijzonder sterk resultaat. Deze ziekenhuisbrede erkenning weerspiegelt de dagelijkse inzet van alle medewerkers in alle departementen. We mochten van de auditoren heel wat fijne complimenten in ontvangst nemen, waaronder een pluim voor onze warme zorg, onze open en transparante organisatie, alsook de vele mooie initiatieven van onze medewerkers. Uiteraard blijven we permanent stappen ondernemen om ons verder te verbeteren om te kunnen blijven inspelen op de behoeften en noden van onze patiënten.”

Note to press, not for publication:
 
For more information and/or images, please contact Kurt Peeters