Magazijncentralisatie AZ Monica en AZ Rivierenland versterkt samenwerking en kwalitatieve zorg

15/11/2023

Share:

Nadat AZ Monica en AZ Rivierenland in 2021 de plannen bekendmaakten om hun magazijnen te centraliseren in het distributiecentrum van AZ Monica te Deurne, is de samenwerking vandaag een feit. Het gezamenlijke distributiecentrum is voorbije week officieel ingehuldigd. Deze strategische stap is een belangrijke mijlpaal in de langdurige samenwerking tussen beide ziekenhuizen.

De centralisatie van de magazijnen biedt een reeks voordelen die de efficiëntie en kwaliteit van de zorg ten goede komen, zoals optimaal gebruik van infrastructuur, betere inkoopvoorwaarden, kennisdeling, efficiëntere inzet van personeel en duurzaamheid.

De afgelopen periode hebben AZ Monica en AZ Rivierenland nauw samengewerkt rond de herinrichting van het magazijn in Deurne, waarbij alle voorraadartikelen van de bestaande magazijnen zorgvuldig werden vergeleken en geoptimaliseerd. De centralisatie ging gepaard met de installatie van een modern dataverwerkingssysteem, waardoor voorraden, bestellingen en leveringen automatisch en efficiënt beheerd kunnen worden.

Elke beslissing werd genomen met inachtneming van bestaande overeenkomsten met leveranciers, en in nauw overleg met de betrokken domeinexperts, zorgmanagers, verpleegkundige en medische diensthoofden van beide ziekenhuizen. Het beheer van het gecentraliseerde distributiecentrum valt onder de juridische entiteit ‘Veronica’. Deze entiteit is voortgekomen uit een langdurige, duurzame samenwerking tussen AZ Monica en AZ Rivierenland.

De eerste bevoorrading van AZ Rivierenland vanuit het distributiecentrum in Deurne werd gestart half september. In de loop van 2023 zal het magazijn van AZ Rivierenland campus Rumst uitgefaseerd worden, gevolgd door campus Bornem in 2024.

AZ Monica en AZ Rivierenland zijn vastbesloten om samen te blijven groeien en de hoogste kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg te handhaven. De magazijncentralisatie is een belangrijke stap in deze voortdurende inspanning.

Note to press, not for publication:

For more information and/or images, please contact Kurt Peeters